Vật liệu. KP-L                         Vật liệu sơn lót Polyurethane một thành phần NEWTEC NT-100     Vữa xi măng KP-NT                      Vật liệu chống thấm Polyurethane hai...
Vật liệu. KP-L                        Vật liệu sơn lót Polyurethane một thành phần NEWTEC NT-100   Vữa xi măng KP-M250                 Vật liệu chống thấm Polyurethane hai thành...