Nhận thấy nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm polyurethane và nhu cầu nhận báo giá polyurethane. Newtec đơn vị phân phối liên tục cập nhật bảng giá mới nhất cho khách hàng và những thay...
Vật liệu. KP-L                         Vật liệu sơn lót Polyurethane một thành phần NEWTEC NT-100     Vữa xi măng KP-NT                      Vật liệu chống thấm Polyurethane hai...
Vật liệu. KP-L                        Vật liệu sơn lót Polyurethane một thành phần NEWTEC NT-100   Vữa xi măng KP-M250                 Vật liệu chống thấm Polyurethane hai thành...