CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU NEWTEC ĐÃ THI CÔNG

1. DỰ ÁN NHÀ MÁY ISC VINA 

  - Chủ đầu tư: Công ty ISC VINA

  - Công nghệ thi công: Phủ vật liệu Polyurea

  - Khối lượng: 5.000 m2

  - Thời gian hoàn thành: 15 ngày

  - Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc

            Hình ảnh thi công phủ vật liệu Polyurea

2. DỰ ÁN NHÀ MÁY ICT VINA 

  - Chủ đầu tư: Công ty ICT VINA

  - Công nghệ thi công: Phủ vật liệu Polyurea

  - Khối lượng: 5.000 m2

  - Thời gian hoàn thành: 15 ngày

  - Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

            Hình ảnh thi công phủ vật liệu Polyurea

3. DỰ ÁN THE MANOR CENTRAL PARK

  - Chủ đầu tư: Tập đoàn Bitexco

  - Công nghệ thi công: Phun vật liệu chống nóng PU Foam

  - Khối lượng: 10.000 m2

  - Thời gian hoàn thành: 30 ngày

  - Địa điểm: Thành phố Hà Nội

            Hình ảnh thi công phủ vật liệu Pu Foam

4. DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT

  - Chủ đầu tư: Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

  - Công nghệ thi công: Chống thấm phần ngầm nhà máy

  - Khối lượng: 500 mvà 300 md

  - Thời gian hoàn thành: 30 ngày

  - Địa điểm: Tỉnh Lai Châu

            Hình ảnh thi công chống thấm phần ngầm

5. DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC KÊNH ĐÔNG

  - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp nước Kênh Đông

  - Công nghệ thi công: Phủ vật liệu Polyurea bể nước sạch

  - Khối lượng: 10.000 m2

  - Thời gian hoàn thành: 30 ngày

  - Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

             Hình ảnh thi công phủ vật liệu Polyurea

6. DỰ ÁN NHÀ MÁY HEESUNG HÀN QUỐC

  - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Heesung Hàn Quốc

  - Công nghệ thi công: Phủ vật liệu Polyurea bể nước sạch

  - Khối lượng: 2.400 m2

  - Thời gian hoàn thành: 10 ngày

  - Địa điểm: Thành phố Hải Phòng

                Hình ảnh thi công phủ vật liệu Polyurea

7. DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC

  - Chủ đầu tư: Tổng công ty cấp nước Sài Gòn

  - Công nghệ thi công: Phủ vật liệu Polyurea các bể lắng

  - Khối lượng: 20.000 m2

  - Thời gian hoàn thành: 90 ngày

  - Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

            Hình ảnh thi công phủ vật liệu Polyurea

8. DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP

  - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư nước Tân Hiệp

  - Công nghệ thi công: Phủ vật liệu Epoxy các bể lắng

  - Khối lượng: 9.000 m2

  - Thời gian hoàn thành: 30 ngày

  - Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

               Hình ảnh thi công phủ vật liệu Epoxy