Chống thấm bể bơi và đài phun nước

Việc sử dụng hệ thống chống thấm liên tục NEWTEC PU hoặc NEWTEC PUA cung cấp một lớp phủ hoàn thiện kín nước hoàn hảo mà không có các mối nối hoặc chồng chéo, khả năng bám dính hoàn toàn vào bề mặt.

1. Chuẩn Bị Bề Mặt

Bể bơi, đài phun nước, v.v … có thể được hoàn thành với một loạt các lớp hoàn thiện trên nhiều bề mặt bên dưới như vữa, bê tông, sơn acrylic, gạch men và thậm chí cả gỗ bằng một vài bước chuẩn bị đơn giản.

2. Lớp Lót

Đầu tiên, phủ một lớp sơn lót để đảm bảo độ bám dính tối đa lên bề mặt sản phẩm.

3. Lớp phủ Chống Thấm

Tuỳ thuộc vào ứng dụng đã chọn. Một lớp phủ chống thấm từ hệ sản phẩm NEWTEC PU hoặc NEWTEC PUA sẽ được sử dụng.

4. Lớp Hoàn Thiện

Tuỳ thuộc vào bề mặt hoàn thiện mong muốn, có một số tuỳ chọn lớp phủ hoặc gạch ốp, gốm sứ …

1. Chuẩn Bị Bề Mặt

Bể bơi, đài phun nước, v.v … có thể được hoàn thành với một loạt các lớp hoàn thiện trên nhiều bề mặt bên dưới như vữa, bê tông, sơn acrylic, gạch men và thậm chí cả gỗ bằng một vài bước chuẩn bị đơn giản.

2. Lớp Lót

Đầu tiên, phủ một lớp sơn lót để đảm bảo độ bám dính tối đa lên bề mặt sản phẩm.

3. Lớp Phủ Chống Thấm

Tuỳ thuộc vào ứng dụng đã chọn. Một lớp phủ chống thấm từ hệ sản phẩm NEWTEC PU hoặc NEWTEC PUA sẽ được sử dụng.

4. Lớp Hoàn Thiện

Tuỳ thuộc vào bề mặt hoàn thiện mong muốn có thể lựa chọn lớp phủ bảo vệ chống UV hoặc một số tuỳ chọn lớp phủ hoặc gạch ốp, gốm sứ …

Tải xuống Tài liệu kỹ thuật – Chống thấm bể bơi