Công ty > Dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ

Chúng tôi luôn muốn dự án của các bạn thành công vì vậy chúng tôi thực hiện một giải pháp toàn diện và tối ưu cho dự án.

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Chúng tôi thực hiện các yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn hình thành và thực hiện dự án.
Chúng tôi phân tích các rủi ro có thể phát sinh trong các phần của dự án, đề xuất các giải pháp để để có phương án xử lý tốt nhất.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Chúng tôi muốn liên hệ chặt chẽ với khách hàng, nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn mọi lúc trong quá trình xây dựng. Công việc của chúng tôi chỉ kết thúc khi bạn kết thúc.

BÁO CÁO KỸ THUẬT

Song song với việc thực hiện công việc, chúng tôi chuẩn bị các báo cáo kỹ thuật trước và trong dự án để chúng có thể hữu ích cho việc thực hiện đúng ứng dụng cũng như xử lý giấy tờ trong các giai đoạn tiếp nhận vật liệu, thực hiện công việc và kiểm soát chất lượng . Điều này cho phép chúng tôi tự kiểm soát chất lượng về việc áp dụng các sản phẩm chống thấm và cách nhiệt.