Công ty > Hệ thống phân phối

Hệ thống

– Kho hàng Hà Nội: Sài sơn, Quốc Oai, TP. Hà Nội 

(Trong khu vực ”Cửa hàng xăng dầu Sài Sơn” trên bản đồ)

– Kho hàng Sài Gòn: Số 2A Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.