Sản phẩm  > Hệ trám vá

Hệ trám vá

Vữa trám vá gốc xi măng Acrylic 2 thành phần.

NEWTEC CP101 là loại vữa sửa chữa 02 thành phần:
Thành phần A dạng bột màu xám được tổng hợp từ xi măng và phụ gia đặc biệt.
Thành phần B dạng lỏng màu trắng sữa được tổng hợp từ polyme đa tính năng

Xem chi tiết

Vữa trám vá gốc xi măng Epoxy cải tiến 3 thành phần.

NEWTEC CE101 là loại vữa sửa chữa gốc xi măng Epoxy cải tiến, ba thành phần dùng để trám vá, sửa chữa bề mặt kết cấu bê tông.

Xem chi tiết

Vữa trám vá gốc Polyurethane

NEWTEC CPU101 là loại vữa sửa chữa gốc Polyurethane, hai thành phần dùng để trám vá, sửa chữa bề mặt kết cấu bê tông

Xem chi tiết