KIẾN THỨC CẦN TẢI XUỐNG

Chúng tôi cung cấp một bộ sưu tập đầy đủ các mục và hướng dẫn sử dụng để bạn hiểu và thực hiện các dự án.

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM HỆ POLYURETHANE

Quy trình chống thấm hệ sản phẩm NEWTEC-BASE. Vui lòng tải về để xem chi tiết

Tải xuống

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM HỆ POLYURETHANE

Quy trình chống thấm hệ sản phẩm NEWTEC-NT. Vui lòng tải về để xem chi tiết

Tải xuống

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM HỆ POLYUREA

Quy trình chống thấm NEWTEC PUA BRUSH. Vui lòng tải về để xem chi tiết

Tải xuống