KIẾN THỨC CẦN TẢI XUỐNG

Chúng tôi cung cấp một bộ sưu tập đầy đủ các mục và hướng dẫn sử dụng để bạn hiểu và thực hiện các dự án.

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM HỆ POLYURETHANE

Sản phẩm: NEWTEC-BASE

Tải xuống

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM HỆ POLYURETHANE

Sản phẩm: NEWTEC-NT PLUS.

Tải xuống

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM HỆ POLYUREA (LẠNH)

Sản phẩm: NEWTEC PUA BRUSH.

Tải xuống