Ứng dụng > Ứng dụng cách điện

Ứng dụng cách điện

Hệ sơn phủ cách điện cho thuỷ tinh sứ với ưu điểm tránh tình trạng nhiễm bẩn bề mặt gây ra sự cố cách điện. Giảm thiểu hư hại bề mặt do các hoạt động điện trong điều kiện thời tiến khắc nhiệt.
Ứng dụng: Cách điện đường dây và sứ, cách điện trạm biến áp, cũng như biến áp xuyên, biến áp đo lường và các thiết bị liên quan