Ứng dụng > Ứng dụng cách nhiệt cho tường

Cách nhiệt tường

Chất cách nhiệt là vật liệu đặc trưng bởi khả năng chịu nhiệt cao.
Chất cách nhiệt hoạt động bằng cách ngăn chặn dòng nhiệt ở mức độ lớn hơn hẳn các thành phần xây dựng khác.
NEWTEC PU (APS 28 SPRAY POLYURETHANE FOAM) là vật liệu có độ dẫn nhiệt cực thấp, nói cách khác nó cung cấp khả năng cách nhiệt tối ưu và do đó giảm chi phí tiêu thụ năng lượng cho tòa nhà.